Tegn, og mal

I dansk bliver der brugt fotos, tegninger og modeller. Det er ofte en god måde at gengive indhold på. Der er aktiviteter, hvor man fx tegner for at få styr på filmiske virkemidler eller aktantmodellen.

Animationsfilm

Se, og oplev filmen ”Eat shit and die” af Anders Morgenthaler, og analyser og bearbejd efterfølgende animationsfilmen i grupper. (120 minutter i 7.-10. klasse).

Avistyperne og det øgede fravær

Medbring forskellige avistyper, og lav jeres egne collager, som illustrerer avistyperne. Skriv en artikel om fravær, men til forskellige avistyper. Fremlæg til sidst collagen og artiklen for hinanden i klassen, og diskuter forskellene på de forskellige avistyper. (140 minutter i 7.-10. klasse).

Billedbogen

Lav i grupper jeres egen billedbog til elever i indskolingen. Læs jeres billedbog højt for dem, og tal om, hvad der karakteriserer en god billedbog. (180 minutter i 7.-8. klasse).

Computerspils tidslinje

Lav en tidslinje over en computerspilsgenre og computerspillenes historie. (60 minutter i 7.-8. klasse).

Cut-up

Lav forskellige cut-up-tekster og -digte, og diskuter efterfølgende betydningen af tekstens udseende.

Dansk og digtning

Læs forskellige sange og digte om Danmark og danskhed, og skriv til slut jeres eget danmarksdigt.

Den kreative hosekræmmer

Illustrer i mindre grupper novellen ''Hosekræmmeren'' på forskellige måder, fx skriftligt i form af en sang, artikel eller dagbog. (90 minutter i 9.-10. klasse).

Digt i lyd og billeder

Undersøg forskellene på et digt i lyd og billeder, og lav jeres eget figurdigt.

Digtcollage

Lav hver især en digtcollage, som illustrerer jeres yndlingsdigt. Klip derefter digtet i stykker, og lav nye digte af det. (90 minutter i 7.-10. klasse).

Egon Mathiesens billedbøger

Læs i grupper Egon Mathiesens billedbøger, og lav derefter en præsentation af en udvalgt billedbog i fx Photo Story eller MovieCut. (90 minutter i 7.-10. klasse).

Eksperiment med eksperimenter

Eksperimenter med tekst og sprog ved at skrive forskellige eksperimenterende tekster. Fremlæg til sidst teksterne for hinanden i klassen.

Envejs og tovejskommunikation

Illustrer envejs- og tovejskommunikation både med tegninger og i form af mindre teaterstykker, som I skal vise for hinanden i klassen. (90 minutter i 7.-10. klasse).

Fodbold i billeder

Analyser et fodboldpressebillede, og find derefter selv i grupper eksempler på gode fodboldbilleder. (110 minutter i 7.-10. klasse).

Foldehistorie

Lav tre og tre en foldehistorie med udgangspunkt i nogle enkelte overordnede sætninger. Læs efterfølgende novellen ''Hun græder ikke'', hvor sætningerne er taget fra. (45 minutter i 7.-10. klasse).

Formdigt

Leg med form og indhold, og lav jeres egne formdigte. (90 minutter i 7.-9. klasse).

Følelseskatalog

Lav en fotocollage med udgangspunkt i en følelse, og udarbejd dermed et fælles følelseskatalog i klassen. (90 minutter i 7.-10. klasse).

Genrelayout

Lav kortprosateksten ”Shake" af Christina Hesselholdt om i layoutet, så den passer til forskellige andre genrer.(45 minutter i 7.-10. klasse).

Grønlandsk bygd

Karakteriser en grønlandsk bygd. (90 minutter i 7.-10. klasse).

Guldhornene

Læs digtet "Guldhornene" af Adam Oehlenschläger, og lav efterfølgende en illustration af digtet. (110 minutter i 8.-10. klasse).

Italienske landsbyhattemagere

Lav en parafrase over P. S. Krøyers maleri "Italienske landsbyhattemagere".

John Kørners komposition

Illustrer artiklen "Billedets komposition", og undersøg kompositionen i et af John Kørners malerier. (90 minutter i 7.-10. klasse).

Knokkelmanden

Læs og analyser novellen ”Knokkelmanden” af Henrik Pontoppidan. Arbejd efterfølgende med en af de tre opgaver: tegneserie, afskedsbrev eller dramatisering af novellen.

Kunst og farver en collage

Læs, og diskuter farverne og deres betydning. Lav til sidst en farvecollage. (140 minutter i 7.-10. klasse).

Kønnets piktogram

Undersøg betydningen af piktogrammerne på toiletdøren, og lav jeres egne personlige piktogrammer.

Landet Atlantis

Læs, undersøg og illustrer digtet "Landet Atlantis – Et Symbol" af Tom Kristensen. Saml klassens illustrationer til en kort film, hvori I læser digtet op undervejs. (140 minutter i 9.-10. klasse).

Layout i byrummet og på collage

Gå en tur i jeres nærmiljø, og undersøg, hvordan teksten er placeret i byrummet. Lav efterfølgende en collage med forskellige teksttyper og layouts. (90 minutter i 7.-10. klasse).

Manga i undervisningen

Lav jeres egen mangategneserie, hvor I formidler et naturvidenskabeligt emne.

Musikvideoen ”Kunsten at slippe taget”

Lav hver især en collage med udgangspunkt i teksten "Kunsten at slippe taget". Se, og analyser efterfølgende den dertilhørende musikvideo. (90 minutter i 8.-10. klasse).

Naturdigte

Læs og analysér digtet ''Over de høje fjælle'' af Bjørnstjerne Bjørnson. Skriv derefter jeres egne digte med udgangspunkt i naturen. Lav en collage til jeres digt. (100 minutter i 7.-10. klasse).

Parafraser af Mona Lisa

Undersøg maleriet af Mona Lisa og find derefter forskellige parafraser af det. Lav dernæst jeres egne parafraser af Mona Lisa. (90 minutter i 7.-10. klasse).

Popkunst - en udstilling

Fremstil en collage med inspiration fra Richard Hamilton og et fotografi af en vare med inspiration fra Andy Warhol.

Reklamefolk

Lav og fremlæg jeres egen reklame. (90 minutter i 8.-10. klasse).

Samtidskunst – hvad er det?

Diskuter, hvad der kendetegner samtidskunst, og lav jeres eget bud på et samtidskunstværk. (200 minutter i 7.-10. klasse).

Selvbiografisk historie som graphic novel

Lav jeres egne graphic novels med afsæt i en episode fra jeres eget liv. Udgiv til sidst alle i klassens selvbiografiske historier.

Skab en illusion med street art

Lav jeres egen street art til at udsmykke skolegården.

Sprog og visuel poesi

Se, undersøg og diskuter forskellige visuelle digte af digteren Cia Rinne. Lav derefter hver i sær jeres eget visuelle digt.

Sproglige stereotyper

Undersøg jeres egne sprogholdninger, og lav en karikaturtegning af en sproglig stereotyp.

Tegneseriestriber

Læs forskellige tegneseriestriber, og lav jeres egen tegneseriestribe med programmet ToonDoo.

Ørneflugt

Nærlæs, analysér og fortolk novellen ''Ørneflugt'' af Henrik Pontoppidan. (160 minutter i 8.-10. klasse).

 • Dyslexie: En særlig velegnet skrifttype til ordblinde
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Tilmeld RSS Feeds
 • Tip en ven
 • Højtlæsning
  Læs højt
  Hastighed
   
   
   
  Tekstmarkering
  TIL
  FRA
 • Udskriv
 
Close
Minimize